Regler for skattefrie gaver til ansatte

Regler for skattefrie gaver til ansatte

Her finner du regler for skattefrie gaver

Kjekt å vite for at de ansatte ikke skal få skatt på sin gave:
Gaver som du får etter å ha jobbet i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 kan være skattefrie med et beløp inntil 8 000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, kan gaven ha en verdi på opptil 12 000,- Jubileumsgave eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 3.000 kroner. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

- Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4 500 kroner.
- Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
- Mottakeren går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år i bedriften.
- Gave i form av gjenstand (f.eks. julegave) når verdien ikke overstiger 1000 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn 1000 kroner skattlegges det overskytende.

Gave Kroner
Premie for forbedringsforslag 2 500
Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år 8 000
Gullklokke m/inskripsjon 12 000
Gave ved bryllup, og ved
50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år 3 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum 3 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig på 50) 4 500
Andre gaver som julegaver etc. 1 000

For arbeidsgiveren er alle disse fradragsberettiget i regnskapet. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift på disse gavene, med ett unntak, julegavene som er begrenset oppad til 2 000 kroner, blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiveren ikke fører de til fradrag i regnskapet.